Головні показники виконання стратегії розвитку УКУ-2025

УКУ є університетом, зорієнтованим на цілісний розвиток та успіх студентів і викладачів у партнерстві з випускниками, працедавцями і жертводавцями

 1. Кожен студент кожної бакалаврської програми впродовж свого навчання бере участь принаймні у 3-4 якісних навчальних курсах за методикою суспільно орієнтованого навчання (service learning)

 1. 80% студентів при завершенні бакалаврату визнають істотний вплив програми цілісного людського розвитку УКУ на трансформацію їхнього світогляду

 1. 50% студентів впродовж навчання на бакалавраті мають досвід навчання / стажування / роботи / волонтерства / самостійної подорожі за кордоном, причому кожного року на 10% зростає кількість випускників, які здобувають стипендії для навчання у провідних міжнародних університетах

 1. Кожен студент повинен мати досвід роботи (як оплачуваної, так і pro bono) здобутий за час навчання станом на 2025 рік (через короткі та довгі стажування, в партнерських організаціях, роботу на кампусі тощо)

 2. Щороку кількість випускників, які виражають практичною дією лояльність до УКУ зростає на 20%

УКУ є університетом, чия християнська позиція є водночас пропозицією у дії, служінні і свідченні всієї спільноти Університету

 1. Понад 30% викладачів беруть активну участь у громадському і церковному житті (публічні інтелектуали), причому кожного року на 3-4 особи зростає кількість викладачів, чиї публікації з’являються на шпальтах престижних світових журналів чи аналітичних центрів принаймні раз на рік
 2. Щороку УКУ реалізовує принаймні один план заходів дослідницького характеру і один комплексний проект публічного характеру по темі митр. Андрея Шептицького
 3. Кожен факультет щороку пропонує для зовнішньої аудиторії нову освітню онлайн «програму» на UCU Open
 4. Щороку випускники УКУ:
  • 10 унікальних випускників з числа випускників усіх років стають лідерами ключових культурних проектів, громадської думки, соціального служіння, успішно займаються науковою діяльністю
  • 10 унікальних випускників з числа випускників усіх років стають засновниками, обіймають ключові позиції або є лідерами громадських організацій для соціального служіння або/і займаються соціальним підприємництвом
  • 10 унікальних випускників з числа випускників усіх років задіяні до ключових церковних проектів
  • 10 унікальних випускників з числа випускників усіх років відкриває новий бізнес/стартап
  • 10 унікальних випускників з числа випускників усіх років переходять на вищі управлінські позиції: власники, ради директорів, президенти, СЕО, віце президенти, заступники директорів за напрямком

УКУ є університетом, який є прикладом католицької освіти на рівні бакалаврату в Європі

 1. Щороку в УКУ викладає 100 іноземних викладачів, з яких не менше третини з католицьких університетів і з яких 10 є зірками світового рівня
 2. Навчальні курси 50% викладачів були обрані принаймні двічі студентами з програми Світоглядного ядра та «кошика» інших вибіркових дисциплін УКУ
 3. 20% навчальних курсів пройшли експертизу електронного навчального курсу поглибленого рівня
 4. Понад 90% випускників продовжують навчання або отримали роботу впродовж 1 року після завершення навчання
 5. Щороку УКУ залучає на 25-30% більше професорських стипендій

УКУ є інноваційним, ефективним і підприємливим закладом вищої освіти у всіх аспектах університетського життя

 1. Щороку не менше 50% ресурсів, вкладених в наукову діяльність УКУ, приходять зі зовнішніх грантів, залучених науковцями, причому кожного наступного року обсяг таких ресурсів зростає щонайменше на 10%, при цьому кожен НПП є виконавцем не менше, ніж одного внутрішнього чи зовнішнього наукового гранту на рік
 2. Кожного року мінімальні зарплати НПП в УКУ вищі не менше ніж на 20% від середньої зарплати НПП на львівському освітньому ринку на відповідних посадах
 3. Щороку УКУ інвестує у впровадження системи автоматизації процесів та розвиток інформаційних технологій не менше 2% бюджету
 4. 80% ефективності використання аудиторій
 5. УКУ виходить на модель повної оплати за навчання, перестає субсидувати заможних студентів і уможливлює навчання талановитих незаможних студентів через систему фінансової підтримки, завдяки чому 45-50% надходжень операційного бюджету УКУ складає оплата студентів за навчання на дипломних і сертифікатних програмах
 6. Не менше 10% надходжень операційного бюджету походять з надання бізнес-послуг, зокрема не менше 3% – з інтелектуальних послуг
 7. Операційний резерв УКУ складає не менше 50% річних зарплат та 25% не-зарплат (зокрема, не менш 5% щорічних надходжень спрямовувати в резерв)

УКУ є університетом, що здійснює свій внесок у творення нової України і Європи через широку мережу міжнародних і національних партнерств

 1. Щороку не менше 60% НПП за основним місцем праці з науковими ступенями публікують результати своїх досліджень (статті) в рецензованих наукових часописах, з них третина – в журналах високого рівня (індексованих у Scopus, WOS)
 2. Кожна освітня програма УКУ розвиває до 2025 року принаймні одне якісне і глибоке міжнародне партнерство
 3. З 2025 року Університет пропонує до уваги громадськості не менше 10 аналітичних звітів і розробок в ділянці complexity framework УКУ з фокусом на Україні і у світлі соціальної думки Церкви
 4. Щороку УКУ пропонує сертифікатні програми на 100 кредитів

Головні показники виконання стратегії розвитку УКУ-2025