Звіт про виконання Стратегії УКУ 2025

Квітень 2021

 

19 квітня 2021 року відбулося перше засідання лідерської команди з моніторингу стратегії, на якому зроблено оцінювання початкового стану реалізації стратегії на основі моніторингу стану виконання стратегічних проектів 2020-22.

Невід’ємною частиною реалізації Стратегії УКУ 2025 є процес періодичного моніторингу та оцінки прогресу виконання стратегії. Сенат УКУ двічі на рік (на засіданнях в лютому і червні) заслуховує звіт виконавчої команди про стан впровадження стратегічних планів. Для глибшого ознайомлення з матеріалами, необхідними для проведення оцінювання, Сенат створив лідерську команду з моніторингу виконання Стратегії. Двічі на рік перед засіданнями Сенату лідерська команда з моніторингу отримує дані від виконавчої команди, опитує лідерів стратегічних проектів, обговорює стан їх реалізації і проводить оцінювання. Одним з ключових завдань лідерської команди є не тільки об’єктивна оцінка нашого руху зі стратегією, а й подання пропозицій щодо коригування наших дій у разі відставання чи відхилення від поставлених цілей.

До лідерської команди з моніторингу прогресу стратегії входять:

Ректорато. Богдан Прах, Ярина Бойчук
ПрацівникиГалина Процик, Маріанна Пиріг
Духовні особио. Назарій Мисяковський, о. Ігор Бойко
ВикладачіОлексій Молчановський, Ірина Старовойт
СенаториОлена Вовк, Михайло Сало
ФінансиНаталя Климовська, Тарас Хома

Одним з ключових інструментів для роботи лідерської команди є перелік головних показників виконання стратегії. За цими вимірними показниками, збір яких буде відбуватися до вересня кожного року, лідерська команда зможе раз на рік робити об’єктивну оцінку прогресу, а в підсумку – реалізації цілей всієї стратегії, ключових досягнень і недотягнень.

Іншим інструментом лідерської команди є піврічні звіти по кожному з 11-ти стратегічних проектів, визначених на 2020-22 роки. По кожному з проектів сформульовано вимірні KPIs з прицілом на грудень 2022 року та проміжні KPIs (станом на грудень 2021 року), на які можна було би орієнтуватися при оцінці прогресу виконання кожного стратегічного проекту.

Оцінка, як по діяльності, так і по показниках, буде у відсотковому форматі і відображатиме прогрес порівняно з попереднім станом, де 100% означає виконання стратегії повністю.

19 квітня члени лідерської команди ознайомилися з проміжними звітами по кожному стратегічному проекті і із зведеним звітом по діяльності щодо всієї стратегії. У проміжних звітах відображено такі речі: основні види діяльності, які відбулися; основні досягнення, які вдалося отримати внаслідок діяльності за проектом; основні недотягнення, тобто що із запланованого не вдалося зробити; стан по основних KPIs, визначених для кожного з проектів; ключові наступні кроки, які заплановано зробити у найближчі 2-3 місяці.

Лідерська команда вивела зведену оцінку стану виконання стратегії за діяльністю станом на квітень 2021 року. Вона складає 17%. Найвище члени команди оцінили прогрес у виконання стратегічних проектів з поширення спадщини митрополита Андрея Шептицького, підтримки викладацької майстерності, здобуття навичок підприємництва і самозарадності, програми Світоглядного ядра.

Зауваження, пропозиції і побажання лідерської команди подано керівникам стратегічних проектів та буде представлено на засіданні Сенату УКУ 25 червня.

Грудень 2021

10 грудня 2021 року відбулося друге засідання лідерської команди з моніторингу стратегії УКУ 2025, яка оцінила прогрес виконання стратегічних проєктів за результатами 2020-2021 навчального року. Оцінка відбувалася за двома критеріями: були представлені проєкти та зібрані 25 показників їхньої ефективності, на основі яких члени лідерської команди оцінили роботу по ключових напрямках.

Значний прогрес у виконанні стратегії 2025 має стратегічний проєкт «Програма Світоглядного ядра». Минулого року він також був високо оцінений, адже його в УКУ реалізовують уже протягом кількох років і така тяглість дає розуміння куди і як рухатися далі. 

Великий прогрес був зроблений у реалізації стратегічного проєкту «Переклад особи і спадщини митрополита Андрея Шептицького на мову сучасності». Серед проєтків, які успішно відбулися: «Бієнале Шептицький» (за підтримки УКФ), 2-тижнева школа від Факультету суспільних наук «Соціальна думка Андрея Шептицького», підготовлена підбірка студентських есеїв «Феномен митрополита Андрея Шептицького і його значення для сучасності», влітку 2021 реалізовано проєкт «Стипендія Шептицького» за підтримки УКФ. Також уже розпочато 5 проєктів присвячених популяризації постаті та вчення митрополита Андрея. 

Стратегічний проєкт «Підтримка викладацької майстерності» також отримав високий бал за виконання, зокрема в університеті вибудовується системність процесів у цьому напрямку. Серед проєктів, які також отримали високий показник виконання здобуття навичок підприємництва, самозарадності та інноваційності.

Як зазначила Софія Опацька, проректора зі стратегічного розвитку УКУ,  минулого року університет зробив значний прогрес у напрямку цілісного розвитку студентів (зріст від 15% до 33%) та інституціоналізації моделі суспільно орієнтованого навчання (від 16% до 29%). 

«Бачимо, що по проєктах проєкти, які були у фокусі минулого року, зробили великий прогрес. А ті, де ми бачимо певне відставання, стануть у фокусі цього року. Станом на зараз ми вже виконали стратегію на 30% це загальний результат. Ціллю цього навчального року стане інтеграція студентів у впровадження стратегії», коментує проректорка зі стратегічного розвитку УКУ Софія Опацька.

 

Більше про реалізацію стратегічних проєктів у 2020-2021 навчальному році дивіться у презентації