Головні показники виконання стратегії розвитку УКУ-2025

УКУ є університетом, зорієнтованим на цілісний розвиток та успіх студентів і викладачів у партнерстві з випускниками, працедавцями і жертводавцями

 1. Кожен студент кожної бакалаврської програми впродовж свого навчання бере участь принаймні у 3-4 якісних навчальних курсах за методикою суспільно орієнтованого навчання (service learning)
 2. 80% студентів при завершенні бакалаврату визнають істотний вплив програми цілісного людського розвитку УКУ на трансформацію їхнього світогляду
 3. 50% студентів впродовж навчання на бакалавраті мають досвід навчання / стажування / роботи / волонтерства / самостійної подорожі за кордоном, причому кожного року на 10% зростає кількість випускників, які здобувають стипендії для навчання у провідних міжнародних університетах
 4. Кожен студент повинен мати досвід роботи (як оплачуваної, так і pro bono) здобутий за час навчання станом на 2025 рік (через короткі та довгі стажування, в партнерських організаціях, роботу на кампусі тощо)
 5. Щороку кількість випускників, які виражають практичною дією лояльність до УКУ зростає на 20%

УКУ є університетом, чия християнська позиція є водночас пропозицією у дії, служінні і свідченні всієї спільноти Університету

 1. Понад 30% викладачів беруть активну участь у громадському і церковному житті (публічні інтелектуали), причому кожного року на 3-4 особи зростає кількість викладачів, чиї публікації з’являються на шпальтах престижних світових журналів чи аналітичних центрів принаймні раз на рік
 2. Щороку УКУ реалізовує принаймні один план заходів дослідницького характеру і один комплексний проект публічного характеру по темі митр. Андрея Шептицького
 3. Кожен факультет щороку пропонує для зовнішньої аудиторії нову освітню онлайн «програму» на UCU Open
 4. Щороку випускники УКУ:
  • 10 унікальних випускників з числа випускників усіх років стають лідерами ключових культурних проектів, громадської думки, соціального служіння, успішно займаються науковою діяльністю
  • 10 унікальних випускників з числа випускників усіх років стають засновниками, обіймають ключові позиції або є лідерами громадських організацій для соціального служіння або/і займаються соціальним підприємництвом
  • 10 унікальних випускників з числа випускників усіх років задіяні до ключових церковних проектів
  • 10 унікальних випускників з числа випускників усіх років відкриває новий бізнес/стартап
  • 10 унікальних випускників з числа випускників усіх років переходять на вищі управлінські позиції: власники, ради директорів, президенти, СЕО, віце президенти, заступники директорів за напрямком

УКУ є університетом, який є прикладом католицької освіти на рівні бакалаврату в Європі

 1. Щороку в УКУ викладає 100 іноземних викладачів, з яких не менше третини з католицьких університетів і з яких 10 є зірками світового рівня
 2. Навчальні курси 50% викладачів були обрані принаймні двічі студентами з програми Світоглядного ядра та «кошика» інших вибіркових дисциплін УКУ
 3. 20% навчальних курсів пройшли експертизу електронного навчального курсу поглибленого рівня
 4. Понад 90% випускників продовжують навчання або отримали роботу впродовж 1 року після завершення навчання
 5. Щороку УКУ залучає на 25-30% більше професорських стипендій

УКУ є інноваційним, ефективним і підприємливим закладом вищої освіти у всіх аспектах університетського життя

 1. Щороку не менше 50% ресурсів, вкладених в наукову діяльність УКУ, приходять зі зовнішніх грантів, залучених науковцями, причому кожного наступного року обсяг таких ресурсів зростає щонайменше на 10%, при цьому кожен НПП є виконавцем не менше, ніж одного внутрішнього чи зовнішнього наукового гранту на рік
 2. Кожного року мінімальні зарплати НПП в УКУ вищі не менше ніж на 20% від середньої зарплати НПП на львівському освітньому ринку на відповідних посадах
 3. Щороку УКУ інвестує у впровадження системи автоматизації процесів та розвиток інформаційних технологій не менше 2% бюджету
 4. 80% ефективності використання аудиторій
 5. УКУ виходить на модель повної оплати за навчання, перестає субсидувати заможних студентів і уможливлює навчання талановитих незаможних студентів через систему фінансової підтримки, завдяки чому 45-50% надходжень операційного бюджету УКУ складає оплата студентів за навчання на дипломних і сертифікатних програмах
 6. Не менше 10% надходжень операційного бюджету походять з надання бізнес-послуг, зокрема не менше 3% – з інтелектуальних послуг
 7. Операційний резерв УКУ складає не менше 50% річних зарплат та 25% не-зарплат (зокрема, не менш 5% щорічних надходжень спрямовувати в резерв)

УКУ є університетом, що здійснює свій внесок у творення нової України і Європи через широку мережу міжнародних і національних партнерств

 1. Щороку не менше 60% НПП за основним місцем праці з науковими ступенями публікують результати своїх досліджень (статті) в рецензованих наукових часописах, з них третина – в журналах високого рівня (індексованих у Scopus, WOS)
 2. Кожна освітня програма УКУ розвиває до 2025 року принаймні одне якісне і глибоке міжнародне партнерство
 3. З 2025 року Університет пропонує до уваги громадськості не менше 10 аналітичних звітів і розробок в ділянці complexity framework УКУ з фокусом на Україні і у світлі соціальної думки Церкви
 4. Щороку УКУ пропонує сертифікатні програми на 100 кредитів
 • [1] Якість встановлюється шляхом проведення сертифікації навчальних курсів за методикою суспільно орієнтованого навчання
 • [2] Як наслідок, щороку студенти бакалаврських програм вкладають у соціальне служіння 10-12 тис. год. в межах моделі суспільно орієнтованого навчання
 • [3] Цілісний людський розвиток випускника УКУ відображено в Профілі (https://ucu.edu.ua/news/profil-vypusknyka-uku-vazhlyvyj-dorogovkaz-dlya-formuvannya-novyh-pokolin-yakymy-zmozhemo-pyshatys/).
 • [4] Йдеться не лише про досвід роботи заради заробітку, а й досвід роботи як служіння чи pro bono, роботи за фахом як додаткової практики і т. п., що гармонійно би доповнювала навчання.
 • [5]

  Практична дія з боку випускника виражається:

  • через підписку на щомісячні датки;
  • через менторство студентів, зокрема шляхом участі в спільному проєкті ВЗВ та ВСКіП “Наставник для студента”;
  • викладання чи залучення до проектів УКУ;
  • співорганізаторство чи участь (принаймні двічі) в подіях ВЗВ, ГО Асоціація випускників УКУ та окремих подіях Університету, безпосередньо пов’язаних із вказаними установами.
 • [6]

  Викладач має виконувати бодай по одному критерію з 1-3 і 4-6:

  1. щоквартальні публікації в популярних виданнях;
  2. щоквартальні виступи в медіа (колонки, блоги, авторські програми), інтерв’ю (в пресі, на ТБ, інтернет-каналах, для документальних фільмів тощо),
  3. щоквартальні публічні лекції та виступи (зокрема, в ЦШ УКУ і особливо поза УКУ – на урочистостях, публічних заходах, на запрошення шкіл, інших навчальних чи культурно-освітніх закладів, релігійних громад тощо),
  4. експертна діяльність в громадських організаціях, професійних асоціаціях, комісіях і комітетах (напр. церковні чи міністерські комісії тощо);
  5. аналітична робота і діяльність (законотворчість, участь у підготовці звернень Синоду, тощо);
  6. участь у реалізації суспільно орієнтованих проектів УКУ для реалізації Стратегії 2025.
 • [7] The New York Review of Books, Public Discourse, Ethics and Public Policy Center in Washington, the New York Times, Forbes US, The Tablet, The Guardian, Crux Now, Wall Street Journal, etc.
 • [8] Йдеться про навчальний курс, серію відео, віртуальну виставку тощо обсягом не менше 30 год.
 • [9] Visiting professor/lecturer – викладання в УКУ має навантаження не менше 8 академічних годин (4 акад. лекції/семінари/круглі столи/проект/робота зі студентами). Якщо менше – guest lecturer.
 • [10] Входять у топ-100 світові професійні/галузеві рейтинги; мають нагороди/відзнаки/премії світового рівня; працюють за основним місцем праці в університеті, що входить у топ-100 Академічного рейтингу університетів світу (Шанхайський рейтинг) Academic Ranking of World Universities (Shanghai Ranking).
 • [11] Відбуваються у форматі змішаного чи перевернутого навчання або є прикладом іншого виду high impact pedagogy (активного навчання)
 • [12] 30-35 професорських стипендій у 2025 році
 • [13] Орієнтиром є щорічний розмір Наукового фонду УКУ
 • [14] Цільовий бенчмарк: середні зарплати НПП в УКУ в 2025 році є на 50% вищі ніж середні зарплати НПП на львівському ринку на відповідних посадах.
 • [15]

  Критерії для визначення “якісного та глибокого партнерства”:

  1. Активні програми академічного обміну студентами (у тому числі віртуальні);
  2. Активні програми академічного обміну викладачами та працівниками (у тому числі віртуальні);
  3. Організація спільних наукових проєктів (принаймні 1 проєкт на рік, включно зі спільними науковими публікаціями)
  4. Організація та участь у спільних наукових заходах (круглі столи, конференції, форуми, симпозіуми тощо)
  5. Реалізація спільних освітніх заходів (сертифікатні програми, літні школи, курси (у тому числі віртуальні), тренінги тощо)
  6. Активні програми подвійного диплому, cotutelle (PhD).
  7. Активний формат міждисциплінарної співпраці, де залучені декілька освітніх програм УКУ.

  При цьому, якщо програма співпраці передбачатиме принаймні 4 пункти із 7, тоді це партнерство можна вважати якісним. Якщо 5 і більше, то таким, що має глибинну взаємодію. Якщо 6-7, таким, що є також стратегічним і всебічним (при умові регулярності).

 • [16]

  UCU complexity framework:

  • (1) It is important for an UCU graduate to possess and apply in his or her professional and personal life the vision of the sacredness of human life and ethical nature of all human affairs;
  • (2) to master technological advancement and the advent of a digital age while affirming and promoting the value of humanity as well as learning appreciation for “robot-proof” way of life;
  • (3) to manifest an attitude of care for creation and master skills to pursue a sustainable development agenda in his or her professional life;
  • (4) to develop a sense for social justice and an empathy for marginalized, dispossessed and displaced, especially those hit by the refugee and migration crisis as well as contemporary health care predicament;
  • (5) to develop appreciation for the common good and community service;
  • (6) to heal the trauma of communism and reflect on its tragic lesson.

Головні показники виконання стратегії розвитку УКУ-2025"