II. Розвивати найкращі практики студентської формації

[TS_VCSC_Info_Notice panel_layout=”notice” panel_type=”custom” color_icon=”#850000″ color_title=”#cccccc” color_border=”#dd3333″ color_background=”#850000″ icon_replace=”false” panel_image=”false” panel_size=”0″ panel_spacer=”5″ font_title_family=”Default:regular” font_content_family=”Default:regular” animations=”false” animation_effect=”ts-hover-css-” margin_top=”-15″ margin_bottom=”30″ panel_icon=”ts-awesome-exclamation-circle”]

Формувати студентів УКУ, як зрілих особистостей і носіїв місії університету, здатних до громадського лідерства та християнського служіння, емоційно і фізично здорових – шляхом створення динамічного і гнучкого навчального середовища, що могло би послужити моделлю для академічної реформи на національному рівні.

[/TS_VCSC_Info_Notice]
  1. Урізноманітнити і вдосконалити програми духовного вишколу, особливо для студентів магістерських програм.
  2. Запровадити програму портфоліо на основі experiential learning (навчання через досвід), завдяки чому випускники бакалаврських програм зможуть здобути знання про ключові принципи й джерела богослов’я і гуманітарних наук.
  3. Заохотити студентів до більш активної участі в університетських гуртках, громадській діяльності, конкурсах, конференціях і спортивних заходах.
  4. Сприяти формуванню лідерських якостей, критичного мислення та розвитку особистих навичок в межах навчальних програм.
  5. Навчати студентів навикам, необхідним для служіння і працевлаштування впродовж життя (напр. публічне мовлення, письмо, основи бізнесу) особливо шляхом отримання досвіду роботи в бізнесі, державних органах і громадянському суспільстві.
  6. Розвивати відданість Університету та його місії – як серед студентів, так і випускників.