Візія-2020 УКУ

Свідчити. Служити. Спілкуватися

I. Університет, ідентичність якого, як українського, католицького й академічного середовища, забезпечується через духовну формацію, синергію віри й розуму та щоденну практику спілкування, служіння і свідчення його викладачів і працівників, студентів і випускників у різних сферах суспільного та церковного життя в Україні і світі.

II. Університет з високою корпоративною культурою: відсутність корупції; академічне душпастирство, яке працює не лише на внутрішні потреби, але й назовні; служіння бідним та включення маргіналізованих в життя спільноти; гостинність і етос спілкування; орієнтація на красу в людських стосунках, навчальних програмах і результатах праці у всіх ділянках; творчий підхід в управлінні, основні характеристики якого – відповідальність, ефективність, прозорість, колегіальність, небюрократичність.

III. Університет – фінансово стабільний, частка нефандрейзингових надходжень в операційній діяльності складає принаймні 50%.

IV. Сучасний університет зі статусом національного, конкурентноздатний на міжнародному рівні в рамках свого профілю, з науковими школами, статусом лідера в онлайн навчанні та використанні інформаційних технологій у навчальному процесі.

V. Університет з широким академічним меню та актуальними (які відповідають «знакам часу»), унікальними (з точкою диференціації), інноваційними дослідницькими і професійними, фундаментальними і прикладними навчальними програмами (рух у напрямку класичного університету).

VI. Університет, в якому навчальний процес зорієнтований на знання, навички та цінності і забезпечує високу «додану вартість» навчання студента на програмі; навчальні програми побудовано на принципах «ad fontes» (до джерел), мають обов’язкове богословське та гуманітарне ядро, і системні пропозиції, що передбачають вивчення англійської мови (на рівні B2) і виховання лідерів.

VII. Університет, в якому професор є особистістю, першокласним експертом міжнародного рівня у своїй галузі, здатним провадити власну наукову школу, забезпечувати ґрантові проекти, бути авторитетним експертом для ширшої громадськості, брати активну участь у наукових спільнотах Львова, України і світу.

VIII. Університет, який привертає найкращих студенті та знаходить найкращих викладачів і працівників для відповідних посад з гідною зарплатою.

IX. Університет, який тісно співпрацює з роботодавцями для формування в студентів навичок, необхідних на ринку праці в різних сферах суспільно-політичного та економічного життя.

X. Університет із сучасним університетським містечком, яке забезпечує потреби студентів у житлі та навчальних ресурсах та робить УКУ лідером в campus life (університетському житті).