Стратегія УКУ-2025

Починаємо творити разом!

Стратегічне планування є важливою діяльністю будь-якої організації, яка має на меті успішно реагувати на можливості та виклики майбутнього. Планування слугує кільком цілям: воно дає змогу всьому університету пригадати його коріння та місію, зрозуміти його нинішні сильні та слабкі сторони та оцінити майбутні перспективи. Правильне планування з чіткими цілями та орієнтирами дозволяє університету швидше реагувати на мінливі тенденції, оскільки вже існує визначений набір пріоритетів і принципів, щоб відрізняти реальні можливості від відволікання.

Сьогодні університет все ще виконує свій поточний план «Стратегія УКУ-2020», проте вже розпочато процес формування плану на наступний етап розвитку університету. Основною логікою процесу планування є серія перехресних етапів:

 

1. Підготовка (виконано)

 • Збір широкої інформації та мозковий штурм;
 • Вивчення уроків з процесу “Стратегії УКУ-2020” (самооцінка);
 • Вивчення методів / заходів стратегічного планування;
 • Робота комітету з оцінки стратегічного планування.
2. Визначення можливостей

3. Аналіз

 • Створення робочих груп (стратегічних рад) для дослідження ідей;
 • Вивчення переліку проектів (з погляду місії, зовнішніх потреб, внутрішньої спроможності, фінансування);
 • Складання коротких бізнес-планів для нових проектів;
 • Керівництво УКУ визначає пріоритетність списку;
 • Складання плану кампанії зі збору коштів;
 • Створення операційного плану та KPI для кожної точки (відповідальність, графік, бюджет).
4. Запуск плану

 • Презентація підсумкового плану для спільноти УКУ;
 • Затвердження плану Ректором УКУ та Сенатом УКУ;
 • Оприлюднення нового стратегічного плану;
 • Висновок «Стратегії УКУ-2020» з переходом на новий план.

 

 

Ви можете подати Ваші ідеї до нової “Стратегії УКУ-2025” за посиланням.